Русские видео

Сейчас в тренде

Иностранные видео


Скачать с ютуб Thương Em Không | SaKa Trương Tuyền x Lưu Hưng | Official Music Video в хорошем качестве

Thương Em Không | SaKa Trương Tuyền x Lưu Hưng | Official Music Video 1 год назад


Если кнопки скачивания не загрузились НАЖМИТЕ ЗДЕСЬ или обновите страницу
Если возникают проблемы со скачиванием, пожалуйста напишите в поддержку по адресу внизу страницы. Спасибо за использование сервиса скачатьвидеосютуба.рфThương Em Không | SaKa Trương Tuyền x Lưu Hưng | Official Music Video

☞ Bài hát: Thương Em Không ☞ Ca sỹ: SaKa Trương Tuyền x Lưu Hưng ☞ Sáng tác: Chí Hướng ☞Hoà âm phối khí: Minh Thuỵ Production Recording: Nboro studio Mix master: Đinh Hoàng Quốc Zing Mp3: https://zingmp3.vn/bai-hat/Thuong-Em-... ▶ Stream "Thương Em Không" : https://lnkfi.re/TEKSTT Director: TY PHONG Cameraman: JUSTIN TÍ CẬN Lighting: A TÂM Makeup: NGA NGUYỄN Stylist: TI AK Equipments: THITRANNHO STUDIO Editor: PHONG COMPANY Lyrics: Đời em đã trao lầm một người Cuộc đời em không được may mắn Nhiều khi nghĩ đắng cay cuộc đời em Biết làm sao thân phận đời như thế Dù gì em đã không trọn vẹn, anh thương em... thật không? Thương em không, nhiều không anh? Yêu em rồi hãy hiểu cho em Thanh xuân buồn vì đã yêu sai Đời con gái như vậy đó... Hứa! đừng làm em khóc Luôn bên em đừng để em buồn Em không muốn mình phải đau thêm Chỉ mong rằng, thật lòng thương em.... Anh hứa, sẽ thương em thanh xuân còn lại... hứa với người sẽ chẳng... thay lòng... .------------------------------- FOLLOW SAKA TRƯƠNG TUYỀN ☞ Fanpage: https://www.facebook.com/SaKaTruongTuyen ☞ Youtube: http://popsww.com/sakatruongtuyen ☞ Instagram: https://www.instagram.com/sakatruongt... ☞ Tiktok: https://www.tiktok.com/@truongtuyen7979 FOLLOW LƯU HƯNG ☞ Fanpage: https://www.facebook.com/luuhung68 🚫Please Don't Reup Video #sakatruongtuyen #thuongemkhong #TEK

Comments